Make your own free website on Tripod.com

Stichting Wetswinkel Landgraaf

CliŽnten

Home
CliŽnten
Studenten
Contact
Links

Wie kan bij Stichting Wetswinkel Landgraaf terecht?
 
Stichting Wetswinkel Landgraaf is bedoeld als eerste aanspreekpunt voor mensen met juridische problemen. Dit kunnen problemen van verschillende aard zijn: bijvoorbeeld problemen op het gebied van huurrecht, personen- en familierecht (alimentatie etc.), sociaal zekerheidsrecht (bijstand, WW, WIA etc.), arbeidsrecht enz. Vanwege onvoldoende capaciteit vult Stichting Wetswinkel Landgraaf echter geen belasting- of huursubsidieformulieren in.  Hetgeen wij ook niet doen, is het beantwoorden van juridische vragen per e-mail. Wilt u door ons geholpen worden, dan verzoeken wij u vriendelijk het inloop-spreekuur op dinsdagavond te bezoeken.
 
 
Wat kan Stichting Wetswinkel Landgraaf voor u doen?
 
Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Afhankelijk van uw probleem kan dit bestaan uit het geven van advies, het opstellen van een brief, bemiddelen met de wederpartij, contact opnemen met en doorverwijzen naar instanties en tenslotte het procederen in kantonzaken.
 
 
Hoe gaat Stichting Wetswinkel Landgraaf te werk?
 
Iedere dinsdag van 19.00-21.00 uur opent Stichting Wetswinkel Landgraaf haar deuren voor een inloop-spreekuur. Tijdens dit spreekuur, waarvoor u geen afspraak hoeft te maken, worden uw juridische vragen in behandeling genomen en eventueel beantwoord. Eerst vindt er een intake-gesprek plaats, waarin een medewerker van Stichting Wetswinkel Landgraaf kort uw naam en vraag/probleem noteert. Hierna mag u weer even plaats mag nemen in de wachtkamer, waarna de zaken verdeeld worden onder de medewerkers en u wordt opgeroepen door twee medewerkers. In een aparte kamer bespreekt u uw vraag/probleem inhoudelijk met deze twee medewerkers. Ook wordt afgesproken hoe uw zaak verder wordt afgehandeld: via een telefoontje wordt uw vraag beantwoord, via e-mail, per post, u bezoekt het volgende spreekuur etc. Wanneer u het spreekuur bezoekt, is het voor behandeling van uw zaak van belang dat u alle relevante schriftelijke stukken meeneemt.
 
Omdat Stichting Wetswinkel Landgraaf uit rechtenstudenten van de Universiteit Maastricht bestaat, is de dienstverlening gratis. Wij moeten rondkomen van subsidie van de Gemeente Landgraaf, zodat wij een beperkt budget hebben. Tijdens behandeling van uw zaak worden kosten gemaakt, zoals prints, postzegels, enveloppen, reiskosten, etc. Deze worden door ons zelf gedragen. Wordt een brief aangetekend verstuurd, dan vragen wij u deze kosten zelf te vergoeden. Omdat wij allen vrijwilligers zijn, een beperkt budget hebben, maar wel kosten maken, kunt u in de wachtkamer een vrijwillige bijdrage schenken.
 
 
Hoe kom ik in contact met Stichting Wetswinkel Landgraaf?
 
Klik op contact voor contactgegevens en om te zien waar de Stichting Wetswinkel Landgraaf exact ligt.
 
 
In verband met de feestdagen zal op 19 en 26 december a.s. en 2 januari 2007 geen spreekuur worden gehouden. Op 9 januari 2007 opent Stichting Wetswinkel Landgraaf haar deuren voor de eerste keer in het nieuwe jaar!
 
 
 
 

 
 
Stichting Wetswinkel Landgraaf: iedere dinsdag van 19.00-21.00 uur spreekuur!